Geschiedenis

Buurt-en Speeltuinvereniging “Ons Genoegen”, opgericht 26 augustus 1926

Op 26 augustus 1926 werd door bewoners van woningen van de Woningbouwvereniging van Erfgooiers de Buurtvereniging “t Klooster” opgericht. “Het organiseren van kinderfeesten en algemeen belang de buurt speciaal rakend” was de doelstelling. Eén van de eerste voorzitters van ´t Klooster heette de heer De Pater, het kon niet passender. De vereniging deed veel voor de jeugd, o.a. kinderspelen op het veld tegenover het voormalige café Puyk. De kosten die de activiteiten met zich brachten, konden absoluut niet uit de opbrengst van de contributie worden betaald. Schenkingen in natura, bijvoorbeeld 40 liter melk voor de chocolademelk, waren dan ook méér dan welkom.

De activiteiten beperkten zich niet tot alleen de kinderspelen, ook de ouderen werden niet vergeten. In 1946 nam Buurtvereniging ´t Klooster het initiatief tot het organiseren van de 1e bejaarden-auto-tocht, die heden ten dage nog steeds bestaat. Maar dat begon dus aan de Smeekweg! En, geloof het of niet, er werden 25 flessen eau de cologne beschikbaar gesteld ter verkoeling onderweg.

Nadat er woningen rond de Mees en rond ´het heideveld´ waren gebouwd, vond ´t toenmalige bestuur de naam Buurtvereniging ´t Klooster te beperkt, men wilde een benaming die het bereik van de vereniging groter zou maken. In 1952 werd de naam gewijzigd in Buurtvereniging “Ons Genoegen”.
De busreizen waren geweldig en beroemd en berucht! De eerste was in 1937 met 300 kinderen en 110 ouderen naar Apeldoorn en de Veluwe. Voor de kinderen van toen staan de busreizen in de geheugens gegrift. Met vier, zes, acht en later zelfs een keer met 11 touringcars, werden reisjes gemaakt naar De Veluwe, Harderwijk (met een boottocht langs de ingepolderde Oostpolder), speeltuin Julianatoren, Ouwehands Dierenpark en de pyramide van Austerlitz. Een van de busreisjes voerde naar Rotterdam met als hoogtepunt: met de bus door de Maastunnel!!! Èen keer, na een bezoek aan de Leusder Heide ontving de vereniging een boete van 90 gulden ´wegens het aanbrengen van beschadigingen´.
Een groep enthousiaste leden van de buurtvereniging nam het plan om een speeltuin op te richten weer op. Net voor de oorlog waren hier al plannen voor (al in 1933 werd de eerste aanvraag voor een speelterrein ingediend), maar zoals te begrijpen valt, die plannen werden uitgesteld. In de oorlog draaide de vereniging wél door, maar uiteraard op een laag pitje. Maar, er werd wél zo goed en ze kwaad als het ging een uitstapje georganiseerd voor de kinderen: met de Gooische Tram naar Oud Valkeveen, 300 kinderen gingen mee.

 

Toen men begin jaren 50 weer een beetje opkrabbelde werd er aangeklopt bij de Gemeente Laren voor de realisatie van een speeltuin. De reactie was positief en de gemeente stelde hiervoor het terrein mét afrastering aan de Smeekweg beschikbaar. (Er was een conflict met De Merel, maar dat is een lang verhaal en laten we voor wat het was). Wél moest men zélf zorgen voor speelattributen en toezicht. Met groot enthousiasme, zelfwerkzaamheid, giften en de steun van velen die het initiatief een warm hart toedroegen, werd aan de realisatie van de speeltuin gewerkt. Op 18 juni 1959 werd de officiele opening verricht door de toenmalige wethouder J.D. Landré. 


In 1960 kwam er een glijbaan! En WAT voor één? Smederij Gert Vos, op de Schapendrift had een glijbaan gemaakt van 6 meter hoog en een glijlengte van 12 meter! De glijbaan torende fier boven alles uit. In de archieven wordt nooit gerept over ongelukken met de toestellen, er kón veel meer dan tegenwoordig en er zal er heus wel eens eentje uitgekukeld zijn. 


In 1962 werd een rolschaatsbaan aangelegd door de firma Hogenbirk en dat jaar werd voor het bouwfonds ter uitbreiding van De Blokhut een inzamelingsactie gehouden: er werden zakkammen verkocht! Als je haar maar goed zit, hebben ze toen al gedacht!
In 1963 werd de vergrootte Blokhut geopend. Daarmee kwam ook ruimte voor de tafeltennisclub en er werden Bingoavonden, Disco´s en een belegen tieneravond georganiseerd.De busreizen waren geweldig en beroemd en berucht! De eerste was in 1937 met 300 kinderen en 110 ouderen naar Apeldoorn en de Veluwe. Voor de kinderen van toen staan de busreizen in de geheugens gegrift. Met vier, zes, acht en later zelfs een keer met 11 touringcars, werden reisjes gemaakt naar De Veluwe, Harderwijk (met een boottocht langs de ingepolderde Oostpolder), speeltuin Julianatoren, Ouwehands Dierenpark en de pyramide van Austerlitz. Een van de busreisjes voerde naar Rotterdam met als hoogtepunt: met de bus door de Maastunnel!!! Èen keer, na een bezoek aan de Leusder Heide ontving de vereniging een boete van 90 gulden ´wegens het aanbrengen van beschadigingen´. 


Een groep enthousiaste leden van de buurtvereniging nam het plan om een speeltuin op te richten weer op. Net voor de oorlog waren hier al plannen voor (al in 1933 werd de eerste aanvraag voor een speelterrein ingediend), maar zoals te begrijpen valt, die plannen werden uitgesteld. In de oorlog draaide de vereniging wél door, maar uiteraard op een laag pitje. Maar, er werd wél zo goed en ze kwaad als het ging een uitstapje georganiseerd voor de kinderen: met de Gooische Tram naar Oud Valkeveen, 300 kinderen gingen mee.


De activiteiten beperkten zich niet tot alleen de kinderspelen, ook de ouderen werden niet vergeten. In 1946 nam Buurtvereniging ´t Klooster het initiatief tot het organiseren van de 1e bejaarden-auto-tocht, die heden ten dage nog steeds bestaat. Maar dat begon dus aan de Smeekweg! En, geloof het of niet, er werden 25 flessen eau de cologne beschikbaar gesteld ter verkoeling onderweg.


De busreizen waren geweldig en beroemd en berucht! De eerste was in 1937 met 300 kinderen en 110 ouderen naar Apeldoorn en de Veluwe. Voor de kinderen van toen staan de busreizen in de geheugens gegrift. Met vier, zes, acht en later zelfs een keer met 11 touringcars, werden reisjes gemaakt naar De Veluwe, Harderwijk (met een boottocht langs de ingepolderde Oostpolder), speeltuin Julianatoren, Ouwehands Dierenpark en de pyramide van Austerlitz. Een van de busreisjes voerde naar Rotterdam met als hoogtepunt: met de bus door de Maastunnel!!! Èen keer, na een bezoek aan de Leusder Heide ontving de vereniging een boete van 90 gulden ´wegens het aanbrengen van beschadigingen´. 


Een groep enthousiaste leden van de buurtvereniging nam het plan om een speeltuin op te richten weer op. Net voor de oorlog waren hier al plannen voor (al in 1933 werd de eerste aanvraag voor een speelterrein ingediend), maar zoals te begrijpen valt, die plannen werden uitgesteld. In de oorlog draaide de vereniging wél door, maar uiteraard op een laag pitje. Maar, er werd wél zo goed en ze kwaad als het ging een uitstapje georganiseerd voor de kinderen: met de Gooische Tram naar Oud Valkeveen, 300 kinderen gingen mee.

Men zat bij Ons Genoegen nooit stil, als iemand ergens tijdens een privé dagje uit iets zag werd dat goed geobserveerd en daarna ‘gewoon zelf in elkaar gezet’ . De trampolines zijn daar een schoolvoorbeeld van. De springmatten waren duur in aanschaf, dus werd naar een alternatief gezocht en dat werkte nét zo goed, zelfs béter.

De kinderboerderij voorzag ook heel lang in een behoefte. Toen op de Gooiergracht de kinderboerderij Het Spookbos kwam is Ons Genoegen zich gaan beraden over de functie van de kinderboerderij in de speeltuin. Men was al snel van mening dat Het Spookbos die functie bij voorkeur moest vervullen en dat Ons Genoegen vooral de speeltuin een facelift moest geven. In 1994/1995 werd de speeltuin helemaal overhoop gehaald.

De SpeeltuinKinderKlup kreeg een belangrijke rol toebedeeld bij de herinrichting van de speeltuin. Ook hier was het weer typisch Ons Genoegen om er met z´n allen vele vrije uren in te stoppen om in korte tijd de speeltuin te moderniseren. 


“Zelf doen en de eigen broek ophouden” staan hoog in het vaandel. Alleen incidenteel en in hoge nood wordt aangeklopt voor financiele of materiele hulp. De renovatie van de speeltuin was zo´n incident. De vrijwilligers, de Gemeente Laren, een groot aantal fondsen, ondernemers uit Laren, de leden en niet te vergeten de toen nog in Laren gevestigde firma Hogenbirk, hebben de vernieuwde speeltuin mogelijk gemaakt.

Dankzij de inzet van al die vrijwilligers door de jaren heen is de vereniging niet weg te denken van de Smeekweg in Laren.