word lid

Leden hebben gratis toegang tot de speeltuin én tot de door de vereniging georganiseerde activiteiten.
Een lidmaatschap kost € 12,50 inschrijfgeld en € 5,00 per maand per gezin (2020)
Jaarlijks wordt de contributie bij besluit van de ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld. Het lidmaatschap eindigt door opzeggen voor het eind van het kalenderjaar.

Hoeveel is 7+4?