word lid

Leden hebben gratis toegang tot de speeltuin én tot de door de vereniging georganiseerde activiteiten. Een lidmaatschap kost: € 12,50 inschrijfgeld € 5,00 per maand per gezin (2020) Jaarlijks wordt de contributie bij besluit van de ledenvergadering op voorstel van het bestuur met € 0,10 per maand verhoogd. Het lidmaatschap eindigt door opzeggen voor het eind van het kalenderjaar.

Hoeveel is 7+4?