word lid

Leden hebben het hele jaar gratis toegang tot de speeltuin én tot de door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals paasfeest, sinterklaas, film, knutselen, kerst en nog veel meer.
Een lidmaatschap kost € 12,50 inschrijfgeld en € 60,00 per kalenderjaar per gezin (2023)
Jaarlijks wordt de contributie bij besluit van de ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld. Het lidmaatschap eindigt door opzeggen voor het eind van het kalenderjaar via leden@speeltuinlaren.nl
Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap per januari verlengd voor het nieuwe (kalender)jaar á € 60,-


Geen behoefte (meer) aan de speeltuin, maar 'Ons Genoegen' wel een steuntje in de rug willen bieden? Dan kun je voor €30 per jaar donateur worden. (Klik op onderstaande button)