word lid

Leden hebben het hele jaar gratis toegang tot de speeltuin én tot de door de vereniging georganiseerde activiteiten zoals paasfeest, sinterklaas, film, knutselen, kerst en nog veel meer.
Een lidmaatschap kost € 12,50 inschrijfgeld en € 60,00 per kalenderjaar per gezin (2022)
Jaarlijks wordt de contributie bij besluit van de ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld. Het lidmaatschap eindigt door opzeggen voor het eind van het kalenderjaar. Vanaf 1 september kun je gebruik maken van het najaarstarief van € 30,- Zonder tegenbericht wordt het lidmaatschap per januari verlengd voor het nieuwe (kalender)jaar á € 60,-

//
//
//
//
//

Hoeveel is 7+4?